Video hướng dẫn tạo bài kiểm tra trong khóa học trên VNPT LMS

Trước khi kéo xuống dưới xem video hướng dẫn thì thầy/cô lưu ý chỗ này trước:
Thầy/cô phải tạo khóa học trước khi xem video này. (Click vào đây để xem hd tạo khóa học)
Click vào đây để tải file mẫu đề trắc nghiệm và chuẩn bị trước 1 file word đề trắc nghiệm làm theo mẫu giống trong file mẫu.
Khi video hướng dẫn tới bước giống hình bên dưới thì thầy/cô làm các thao tác bổ sung sau:
_ Tên cuộc thi: phải có môn và lớp. vd: Kiểm tra 15p môn Toán – Lớp 10C01
_ Ở phần “Thời gian tổ chức thi” thầy/cô chọn “Có giới hạn” rồi chọn Thời gian bắt đầu và Thời gian kết thúc
_ Phần Chặn truy cập sau(phút): nếu nhập 5 thì hs vào trễ quá 5 phút sẽ ko được làm kiểm tra. Nhập 0 là không giới hạn thời gian vào trễ.
_ Phần Barem điểm trắc nghiệm thầy cô có thể nhập điểm cho mỗi câu theo ý mình. Như hình bên dưới thì cho điểm mỗi câu là 0.25

Video hướng dẫn tạo bài kiểm tra trong khóa học trên VNPT LMS

Tin Liên Quan

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267