Tuyên truyền phòng chống HIV/S

Vào sáng thứ hai, ngày 27/11/2017, trường THPT Nguyễn Hữu Tiến tổ chức tuyên truyền phòng chống HIV/S.

Tuyên truyền phòng chống HIV/S

Một số hình ảnh:

 

Phong chong S 1

 

Phong chong S 2

 

Phong chong S 3

 

Phong chong S 4

 

Phong chong S 5

 

Phong chong S 6

 

Phong chong S 7

 

Phong chong S 8

 

Phong chong S 9

 

Phong chong S 10

 

Tin Liên Quan

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267