Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023

Tuyên truyền Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023

1. Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số.
2. Chuyển đổi số để xây dựng thành công xã hội học tập.
3. Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời.
4. Học, học nữa, học mãi (Lenin).
5. Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học ở Nhân dân (Hồ
Chí Minh).
6. Phát triển thói quen đọc để trở thành người học suốt đời.
7. Học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại.
8. Tự học để phát triển năng lực và phẩm chất, góp phần xây dựng xã
hội học tập.
9. Trí tuệ không phải là sản phẩm của việc học mà là của nỗ lực cả đời
để có được nó (Albert Einstein).
10.Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời (Hồ Chí Minh).
11.Thế giới tiến bộ không ngừng, ai không học là lùi (Hồ Chí Minh).
12.Chúng ta phải học, phải cố gắng học nhiều. Không chịu khó học thì
không tiến bộ được. Không tiến bộ là thoái bộ. Xã hội càng đi tới,
công việc càng nhiều, máy móc càng tinh xảo. Mình không chịu học
thì lạc hậu, mà lạc hậu là bị đào thải, tự mình đào thải mình… (Hồ
Chí Minh).
13.Trong cách học phải lấy tự học làm cốt (Hồ Chí Minh).
14.Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong
cuộc sống là công việc cả đời (Bill Gate).
15.Đời sống có hạn mà sự học thì vô hạn (Trang Tử)./.

Tin Liên Quan

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267