Tư vấn tuyển sinh “Đúng ngành nghề-Sáng tương lai”

Chiều thứ hai ngày 18/02/2019 trường THPT Nguyễn Hữu Tiến đã tổ chức chương trình Tư vấn tuyển sinh ‘Đúng ngành nghề-Sáng tương lai’

Tư vấn tuyển sinh "Đúng ngành nghề-Sáng tương lai"

Sau đây là một số hình ảnh:

  CT hướng nghiệp   CT hướng nghiệp   CT hướng nghiệp   CT hướng nghiệp   CT hướng nghiệp   CT hướng nghiệp   CT hướng nghiệp   CT hướng nghiệp   CT hướng nghiệp   CT hướng nghiệp   CT hướng nghiệp

Tin Liên Quan

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267