Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến tổ chức lễ hội 20/11/2017

Sáng ngày 20/11/2017, trường THPT Nguyễn Hữu Tiến tổ chức lễ mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến tổ chức lễ hội 20/11/2017

Một số hình ảnh trong buổi lễ:

 

NGVN 20-11 1

 

NGVN 20-11 2

 

NGVN 20-11 3

 

NGVN 20-11 4

 

NGVN 20-11 5

 

NGVN 20-11 6

 

NGVN 20-11 7

 

NGVN 20-11 8

 

NGVN 20-11 9

 

NGVN 20-11 10

 

NGVN 20-11 11

 

NGVN 20-11 12

 

NGVN 20-11 13

 

NGVN 20-11 14

 

NGVN 20-11 15

 

NGVN 20-11 16

 

NGVN 20-11 17

 

NGVN 20-11 18

 

NGVN 20-11 19

 

NGVN 20-11 20

 

NGVN 20-11 21

 

Tin Liên Quan

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267