Trung Thu 2017

Hình ảnh về các hoạt động tổ chức Trung thu của trường THPT Nguyễn Hữu Tiến vào ngày 1/10/2017

Trung Thu 2017

Trung Thu 2

 

Trung Thu 3

 

Trung Thu 4

 

Trung Thu 5

 

Trung Thu 6

 

Trung Thu 7

 

Tin Liên Quan

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267