Trại xuân truyền thống năm 2018

Hình ảnh trại diễn ra từ 06/02/2018 đến 08/02/2018 tại Đà Lạt của trường THPT Nguyễn Hữu Tiến

Trại xuân truyền thống năm 2018

Trai xuan 1

 

Trai xuan 2

 

Trai xuan 3

 

Trai xuan 4

 

Trai xuan 5

 

Trai xuan 6

 

Trai xuan 7

 

Trai xuan 8

 

Trai xuan 9

 

Trai xuan 10

 

Trai xuan 11

 

Trai xuan 12

 

Trai xuan 13

 

Trai xuan 14

 

Trai xuan 15

 

Trai xuan 16

 

Trai xuan 17

 

Tin Liên Quan

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267