Thông tin tuyển sinh 10 năm học 2022-2023

Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến

PHƯƠNG ÁN TỔ HỢP MÔN – KHỐI 10 – NĂM HỌC 2022-2023

  1. Tổ hợp 1:

_ Môn bắt buộc (7): Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, GDTC, GDQP&AN, Hoạt động TN&HN, GD địa phương
_ Môn lựa chọn (5): Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Tin học
_ Chuyên đề (3): Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

  1. Tổ hợp 2:

_ Môn bắt buộc (7): Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, GDTC, GDQP&AN, Hoạt động TN&HN, GD địa phương
_ Môn lựa chọn (5): Vật lý, Hóa học, Sinh học, GDKT&PL, Âm nhạc
_ Chuyên đề (3): Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

  1. Tổ hợp 3:

_ Môn bắt buộc (7): Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, GDTC, GDQP&AN, Hoạt động TN&HN, GD địa phương
_ Môn lựa chọn (5): Lịch sử, Địa lý, GDKT&PL, Vật lý, Tin học
_ Chuyên đề (3): Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

  1. Tổ hợp 4:

_ Môn bắt buộc (7): Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, GDTC, GDQP&AN, Hoạt động TN&HN, GD địa phương
_ Môn lựa chọn (5): Lịch sử, Địa lý, GDKT&PL, Hóa học, Tin học
_ Chuyên đề (3): Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

  1. Tổ hợp 5:

_ Môn bắt buộc (7): Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, GDTC, GDQP&AN, Hoạt động TN&HN, GD địa phương
_ Môn lựa chọn (5): Lịch sử, Địa lý, GDKT&PL, Sinh học, Âm nhạc
_ Chuyên đề (3): Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267