THÔNG BÁO WEBSITE TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU TIẾN ĐÃ ĐỔI SANG TÊN MIỀN MỚI

  Nhấn vào link  https://thptnguyenhuutien.hcm.edu.vn để truy cập vào trang web mới của trường THPT Nguyễn Hữu Tiến 

Hoặc

Nhấn vào hình Thông báo để truy cập trang web mới của trường THPT Nguyễn Hữu Tiến

 

Tin Liên Quan

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267