Thông báo về việc xếp lớp 12 năm học 2019-2020

Thông báo về việc xếp lớp 12 năm học 2019-2020

Thông báo về việc xếp lớp 12 năm học 2019-2020

1. Hiện tại số học sinh đăng ký tổ hợp Tự nhiên (330hs) và Xã hội (113 hs)

2. Trường thông báo đến học sinh nếu có thay đổi nguyện vọng sang lớp Xã hội thì lên trường gặp cô Mai để điều chỉnh đến sáng thứ sáu 05.7.19. 

3. Sau thời gian trên nhà trường sẽ căn cứ vào kết quả học tập cuối năm, điểm trung bình môn lý, hoá, sinh của một số học sinh còn thấp để chuyển qua lớp tổ hợp xã hội.

Tin Liên Quan

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267