Thông báo về việc đăng ký đồng phục online lớp 10 năm học 2023-2024

Thông báo
Những em học sinh nào đã đăng ký đồng phục online, ngày mai 18/7/2023 đúng 8h00, đến trường để thử size. ( những em nào đã đến trường thử size rồi thì thôi)

Tin Liên Quan

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267