Thông báo lịch khám sức khỏe học sinh đầu năm học 2022 – 2023

Buổi sáng ngày 29/8/2022 và buổi sáng ngày 30/8/2022, trường THPT Nguyễn Hữu Tiến tổ chức khám sức khỏe cho học sinh đầu năm.
Thời gian từ 7h đến 9h30′, học sinh có mặt lúc 7 giờ. Từ 9h30′ đến 11h30′, học sinh có mặt lúc 9 giờ.

Tin Liên Quan

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267