Thông báo học sinh lớp 10 đến trường nhận sách năm học 2023-2024

Thời gian:

Chiều 9/8/2023: 10C01,10C02,10c10

Sáng 10/8/2023: 10C07,10C08

Chiều 10/8 10C06, 10C09

Sáng 11/8: 10C03, 10C04

Chiều 11/8: 10C05, 10C11, 10C12.

 

Tin Liên Quan

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267