Thông báo hạn chót chuyển ban cho học sinh khối 12

Hôm nay 16/8/2019 là hạn chót chuyển ban cho học sinh khối 12, qua hôm nay mọi yêu cầu chuyển ban sẽ không được giải quyết.

Tin Liên Quan

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267