Thay đổi thời gian học tập học kỳ 2

Bảng phân phối thời gian học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018

Thay đổi thời gian học tập học kỳ 2

Bảng phân phối thời gian học tập học kỳ 2

năm học 2017-2018

 

Buổi Giờ tập trung Giờ bắt đầu tiết 1 Giờ ra chơi Giờ bắt đầu tiết 3 Giờ ra về Ghi chú
SÁNG 6g45 7g 8g30 8g50 11g15 Buổi sáng không đổi
CHIỀU 13g 13g15 14g45 15g 16g30 Buổi chiều tập trung sớm 15 phút

 

Tin Liên Quan

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267