Tập trung học sinh khối 12 ( 2017 – 2018)

Tập trung học sinh khối 12 ( năm học 2017 – 2018 )

THONG BAO
THONG BAO

Thời gian : 7h00 ngày 10/7/2017

Trang phục : đồng phục buổi hai của nhà trường

Nội dung : 

 – Sinh hoạt chương trình năm học với BGH.

 – Sắp lớp cho năm học mới ( * Nhà trường không giải quyết bất kỳ trường hợp thay đổi nguyện vọng nào sau ngày tập trung ).

Tin Liên Quan

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267