Nhóm zalo của các lớp năm học 2021-2022

Click chọn lớp muốn tham gia nhóm Zalo
10C01 10C02  10C03 10C04  10C05  10C06  10C07  10C08  10C09  10C10 10C11 10C12
11B01  11B02  11B03  11B04  11B05  11B06  11B07  11B08  11B09  11B10
12A01  12A02  12A03  12A04  12A05  12A06  12A07  12A08  12A09  12A10  12A11

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267