Nhóm zalo của các lớp năm học 2019-2020

Click chọn lớp muốn tham gia nhóm Zalo
10A01 10A02  10A03 10A04  10A05  10A06  10A07  10A08  10A09  10A10  10A11
11A01  11A02  11A03  11A04  11A05  11A06  11A07  11A08  11A09  11A10  11A11
12A01  12A02  12A03  12A04  12A05  12A06  12A07  12A08  12A09  12A10

 

 

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267