Một số thông điệp truyền thông phòng COVID-19

  • Vắc xin phòng COVID-19: tiêm nhắc đúng lịch – duy trì miễn dịch.
  • Vắc xin phòng COVID-19: tiêm nhắc lại để bảo vệ bạn hiện tại và tương lai.
  • Vắc xin phòng COVID-19: Giảm nhập viện, ngăn tử vong.
  • Vắc xin phòng COVID-19: Hãy đi tiêm vắc xin ngay khi đủ điều kiện.
  • Vắc xin phòng COVID-19: Đi tiêm đủ mũi, đúng lịch.
  • Tiêm nhắc vắc xin phòng COVID-19 để đạt được sự bảo vệ tốt nhất.
  • Duy trì khả năng bảo vệ từ mũi nhắc lại COVID-19.
  • Tiêm nhắc hôm nay – Lợi ích mai sau.
  • Tiêm nhắc vắc xin phòng COVID-19 đúng lịch giúp duy trì miễn dịch, phòng COVID-19 quay trở lại.

Tin Liên Quan

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267