Một số hình ảnh hoạt động chào mừng ngày NGVN 20/11/2017

Trường Thpt Nguyễn Hữu Tiến tham gia hội thi Thời trang học đường do Sở GD tổ chức ngày 12/11/2017 tại Công viên văn hóa Đầm Sen

Một số hình ảnh hoạt động chào mừng ngày NGVN 20/11/2017

Thoi trang hd 1

 

Thoi trang hd 2

 

Thoi trang hd 3

 

Thoi trang hd 4

 

Thoi trang hd 5

 

Thoi trang hd 6

 

Thoi trang hd 7

 

Thoi trang hd 8

 

Thoi trang hd 9

 

Thoi trang hd 10

 

Thoi trang hd 11

 

Thoi trang hd 12

 

Thoi trang hd 13

 

Thoi trang hd 14

 

Thoi trang hd 15

 

Thoi trang hd 16

 

Thoi trang hd 17

 

Thoi trang hd 18

 

Thoi trang hd 19

 

Thoi trang hd 20

 

Thoi trang hd 21

 

Thoi trang hd 22

 

Thoi trang hd 23

 

Tin Liên Quan

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267