Lịch tổ chức kiểm tra HK2

Thực hiện chỉ đạo của Sở giáo dục và đào tạo, trường THPT Nguyễn Hữu Tiến lập kế hoạch kiểm tra học kỳ 2 ( 2016 – 2017).

Lịch tổ chức kiểm tra HK2

Thời gian kiểm tra :

– Đợt 1: Kiểm tra các môn theo đề GVBM cho tại lớp : Tin, TD, QP, Công nghệ, Nghề từ 12/4/2017 – 18/4/2017.

– Đợt 2: Theo lịch

   – Buổi sáng : tập trung lúc 6g45

   – Buổi chiều : tập trung lúc 12g45

THỜI GIAN KHỐI THỨ NĂM

20/4/2017

THỨ SÁU

21/4/2017

THỨ HAI

24/4/2017

THỨ BA

25/4/2017

BUỔI

SÁNG

KHỐI 12

 

KHỐI 11

TIẾNG ANH SỬ TOÁN

 

Khối 12 – 11

(7g 00)

 

Khối 10

(9g00)

Nghỉ 20 phút Nghỉ 10p tại chỗ Nghỉ 10p tại chỗ
VĂN ĐỊA HÓA
  Nghỉ 20 phút Nghỉ 20 phút
  GDCD SINH
BUỔI

CHIỀU

KHỐI 10 TIẾNG ANH SỬ  
Nghỉ 20 phút Nghỉ 10p tại chỗ Nghỉ 10p tại chỗ
VĂN ĐỊA HÓA
  Nghỉ 20 phút Nghỉ 20 phút
  GDCD SINH

Tin Liên Quan

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267