Lịch tổ chức kiểm tra HK2

Thực hiện chỉ đạo của Sở giáo dục và đào tạo, trường THPT Nguyễn Hữu Tiến lập kế hoạch kiểm tra học kỳ 2 ( 2017 – 2018).

Lịch tổ chức kiểm tra HK2

Thời gian kiểm tra :

a. Kiểm tra HKII tại lớp các môn không xếp lịch kiểm tra chung: từ 16 – 20/4/2018

b. Kiểm tra tập trung HKII theo lịch:

– Kiểm tra tập trung môn GDCD vào tiết SHDC ngày 16/4/2018

 

Lich

 

Tin Liên Quan

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267