Lịch tổ chức kiểm tra HK1

Thực hiện chỉ đạo của Sở giáo dục và đào tạo, trường THPT Nguyễn Hữu Tiến lập kế hoạch kiểm tra học kỳ 1 ( 2017 – 2018).

Lịch tổ chức kiểm tra HK1

Thời gian kiểm tra :

– Đợt 1: Kiểm tra các môn theo đề GVBM cho tại lớp : Tin, TD, QP, Công nghệ, Nghề từ 11/12/2017 – 16/12/2017.

– Đợt 2: Theo lịch

   – Buổi sáng : tập trung lúc 6g45

   – Buổi chiều : tập trung lúc 13g

Thời gian KHỐI THỨ HAI

18/12/2017

THỨ BA

19/12/2017

THỨ NĂM

21/12/2017

THỨ SÁU

22/12/2017

BUỔI SÁNG Khối 12

Khối 10

Sử Văn Toán

Khối 12, 10

(ca 1 từ 7g00)

Khối 11

(ca 2 từ 9g00)

Nghỉ 10’ tại chỗ Nghỉ 10’ tại chỗ
Địa Hóa
Nghỉ 20 phút Nghỉ 20 phút Nghỉ 20 phút
GDCD Tiếng Anh Sinh
BUỔI CHIỀU

 

Khối 11 Sử Văn  
Nghỉ 10’ tại chỗ Nghỉ 10’ tại chỗ
Địa Hóa
Nghỉ 20 phút Nghỉ 20 phút Nghỉ 20 phút
GDCD Tiếng Anh Sinh

Tin Liên Quan

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267