Lịch phát hành sách giáo khoa lớp 10 – Năm học 2022-2023

Làm việc: Bắt đầu từ thứ hai (15/8/2022), sáng 7h30 đến 11h30, chiều 13h30 đến 16h

  • Sáng thứ hai: 10C01, 10C02
  • Chiều thứ hai : 10C03
  • Sáng thứ ba: 10C04, 10C05
  • Chiều thứ ba: 10C07
  • Sáng thứ tư: 10C06
  • Chiều thứ tư: 10C08
  • Sáng thứ năm: 10C09, 10C10
  • Chiều thứ năm: 10C11
  • Thứ sáu : phát còn lại cho những em chưa nhận

Tin Liên Quan

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267