Lịch kiểm tra lại 2016 – 2017

Thông báo lịch thi lại, danh sách học sinh chưa đăng ký thi lại

Lịch kiểm tra lại 2016 - 2017

1. Kiểm tra lại: Theo lịch và đề của trường

a. Yêu cầu

  • Học sinh phải đăng ký kiểm tra lại cho GVCN ngay trong cuộc họp CMHS cuối năm ngày 07/5/2017 đến ngày 25/5/2017; học sinh nào không đăng ký kiểm tra lại sẽ không được giải quyết.
  • HS chỉ được xin chấm phúc khảo và nộp đơn ngay khi niêm yết kết quả từ 29/6 – 30/6/2017 khi điểm kiểm tra lại từ 3.25 (nếu phải đạt 3.5) và 4.75 (nếu phải đạt 5.0)
  • Nhà trường chỉ tổ chức ôn tập kiểm tra lại cho học sinh khối 10 (vì số lượng HS khối 11 kiểm tra lại rất ít nên HS tự ôn tập)

            * Thời gian học: từ 29/5/2017 đến 24/6/2017 (4 tuần học) theo TKB

            * Học phí: 200.000đ/môn/khóa

b. Thời gian kiểm tra lại:

Từ ngày 26/6 đến 28/6/2017 (học sinh nhận phiếu báo danh từ ngày 20/6/2017)

Ngày kiểm tra Ca Môn Thời lượng Giờ tập trung Giờ kiểm tra
Sáng thứ sáu 23/6/2017 1 Anh, Sử 45 phút 7g00 7g15
2 Hóa 45 phút 8g00 8g30
Sáng thứ bảy

24/6/2017

1 45 phút 7g00 7g15
2 Sinh 45 phút 8g00 8g30
2 Toán 90 phút 8g00 8g30
Sáng thứ hai

26/6/2017

1 Văn 90 phút 7g00 7g15

——————————————–

DANH SÁCH HỌC SINH CHƯA DĂNG KÝ THI LẠI

* Hạn chót nộp đơn xin thi lại là sáng thứ 6 (16/6/2017)

* Các học sinh không nộp đơn xin thi lại sẽ không được dự thi, xem như ở lại lớp.

 

thi lai

Tin Liên Quan

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267