Lễ sơ kết học kỳ 1 – Năm học 2020-2021

Sáng thứ bảy ngày 30/1/2021 trường THPT Nguyễn Hữu Tiến đã tổ chức lễ Sơ kết học kỳ 1 năm học 2020-2021 và kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2021)
Sau đây là một số hình ảnh:
Lễ sơ kết HK1
Lễ sơ kết HK1
Lễ sơ kết HK1
Lễ sơ kết HK1
Lễ sơ kết HK1
Lễ sơ kết HK1
Lễ sơ kết HK1
Lễ sơ kết HK1
Lễ sơ kết HK1
Lễ sơ kết HK1
Lễ sơ kết HK1
Lễ sơ kết HK1
Lễ sơ kết HK1
Lễ sơ kết HK1
Lễ sơ kết HK1
Lễ sơ kết HK1
Lễ sơ kết HK1
Lễ sơ kết HK1
Lễ sơ kết HK1
Lễ sơ kết HK1
Lễ sơ kết HK1
Lễ sơ kết HK1
Lễ sơ kết HK1
Lễ sơ kết HK1
Lễ sơ kết HK1
Lễ sơ kết HK1
Lễ sơ kết HK1
Lễ sơ kết HK1
Lễ sơ kết HK1
Lễ sơ kết HK1
Lễ sơ kết HK1

Tin Liên Quan

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267