Lễ kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

Sáng thứ hai, ngày 19/10/2020, trong giờ sinh hoạt dưới cờ, công đoàn cơ sở trường THPT Nguyễn Hữu Tiến tổ chức mitting kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2020.
Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ:
Lễ 20-10
Lễ 20-10
Lễ 20-10
Lễ 20-10
Lễ 20-10
Lễ 20-10
Lễ 20-10
Lễ 20-10
Lễ 20-10
Lễ 20-10
Lễ 20-10
Lễ 20-10
Lễ 20-10

Tin Liên Quan

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267