LỄ DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM 78 NĂM NGÀY MẤT CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HỮU TIẾN. (28/8/1941- 28/8/2019)

LỄ DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM 78 NĂM NGÀY MẤT CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HỮU TIẾN. (28/8/1941- 28/8/2019)

LỄ DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM 78 NĂM NGÀY MẤT CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HỮU TIẾN. (28/8/1941- 28/8/2019)

Sáng ngày 28.8.2019, thầy và trò trường Thpt Nguyễn Hữu Tiến đã thực hiện trang trọng nghi thức dâng hương lên tượng đài đồng chí Nguyễn Hũu Tiến tại khuôn viên trường nhằm giáo dục truyền thống ‘Đời đời nhớ ơn các anh hùng, liệt sĩ ‘, đặc biệt là liệt sĩ Nguyễn Hữu Tiến đã hy sinh trên mảnh đất Hóc Môn. Người mà trường vinh dự mang tên.

Sau đây là một số hình ảnh:

  Lễ tưởng niệm NHT   Lễ tưởng niệm NHT   Lễ tưởng niệm NHT   Lễ tưởng niệm NHT   Lễ tưởng niệm NHT   Lễ tưởng niệm NHT

Lễ tưởng niệm NHT   Lễ tưởng niệm NHT   Lễ tưởng niệm NHT   Lễ tưởng niệm NHT   Lễ tưởng niệm NHT

Tin Liên Quan

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267