LỄ DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM 77 NĂM NGÀY MẤT CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HỮU TIẾN. (28/8/1941- 28/8/2018)

LỄ DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM 77 NĂM NGÀY MẤT CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HỮU TIẾN. (28/8/1941- 28/8/2018 )

LỄ DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM 77 NĂM NGÀY MẤT CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HỮU TIẾN. (28/8/1941- 28/8/2018)

Sáng ngày 27.8.2018, trong giờ sinh hoạt dưới cờ, thầy và trò trường Thpt Nguyễn Hữu Tiến đã thực hiện trang trọng nghi thức dâng hương lên tượng đài đồng chí Nguyễn Hũu Tiến tại khuôn viên trường nhằm giáo dục truyền thống ‘Đời đời nhớ ơn các anh hùng, liệt sĩ ‘, đặc biệt là liệt sĩ Nguyễn Hữu Tiến đã hy sinh trên mảnh đất Hóc Môn. Người mà trường vinh dự mang tên. 

Sau đó, học sinh được tham gia cuộc thi ‘Rung chuông vàng’ tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cuả đồng chí Nguyễn Hữu Tiến.

Sau đây là một số hình ảnh:

 

Le TN NHT 1

 

Le TN NHT 2

 

Le TN NHT 3

 

Le TN NHT 4

 

Le TN NHT 5

 

Le TN NHT 6

 

Le TN NHT 7

 

Le TN NHT 8

 

Le TN NHT 9

 

Le TN NHT 10

 

Le TN NHT 11

 

Le TN NHT 12

 

Le TN NHT 13

 

Le TN NHT 14

 

Tin Liên Quan

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267