Kỷ niệm ngày thế giới phòng chống HIV

Nhằm hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống HIV/ AIDS và tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2020, sáng thứ hai, ngày 30/11/2020, trong giờ sinh hoạt dưới cờ, tổ Sinh-Nông đã tổ chức hoạt động tuyên truyền, tìm hiểu về nguyên nhân và cách phòng ngừa HIV/ AIDS.
Sau đây là một số hình ảnh:
Kỷ niệm ngày thế giới phòng chóng HIV
Kỷ niệm ngày thế giới phòng chóng HIV
Kỷ niệm ngày thế giới phòng chóng HIV
Kỷ niệm ngày thế giới phòng chóng HIV
Kỷ niệm ngày thế giới phòng chóng HIV
Kỷ niệm ngày thế giới phòng chóng HIV
Kỷ niệm ngày thế giới phòng chóng HIV
Kỷ niệm ngày thế giới phòng chóng HIV
Kỷ niệm ngày thế giới phòng chóng HIV
Kỷ niệm ngày thế giới phòng chóng HIV

Tin Liên Quan

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267