Kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Sáng ngày 16/11/2020, trường THPT Nguyễn Hữu Tiến long trọng tổ chức lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.
Sau đây là một số hình ảnh:
Kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam
Kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam
Kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam
Kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam
Kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam
Kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam
Kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam
Kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam
Kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam
Kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam
Kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam
Kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam
Kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam
Kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam
Kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam
Kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam
Kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam
Kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam
Kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam
Kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam
Kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam
Kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam
Kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam

Tin Liên Quan

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267