Kiểm điểm đảng viên cuối năm 2018

Sáng ngày 18/01/2019, chi bộ trường Thpt Nguyễn Hữu Tiến tổ chức kiểm điểm Đảng viên và tự đánh giá cơ sở đảng năm 2018.

Kiểm điểm đảng viên cuối năm 2018

Đến dự có tổ công tác huyện ủy. Kết quả được đánh giá: Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ Cá nhân: có 4 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 23 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sau đây là một số hình ảnh:

  Kiểm điểm Đảng viên 2018   Kiểm điểm Đảng viên 2018   Kiểm điểm Đảng viên 2018   Kiểm điểm Đảng viên 2018

Tin Liên Quan

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267