Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ II (21/4/2023)

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ II (21/4/2023): Chấn hưng văn hóa và phát triển văn hóa đọc.

Từ xa xưa, cha ông ta đã xác định đọc sách là một nét văn hóa cao đẹp. Đọc sách, lưu giữ sách, hình thành các tủ sách, thư viện sách là con đường để xây dựng và phát triển văn hóa đọc.

Trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích, phát triển phong trào đọc sách trong toàn dân; xem việc phát triển văn hóa đọc chính là động lực, là công cụ quan trọng để thực hiện mục tiêu phấn đấu xây dựng xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm bản sắc dân tộc.

Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc phát triển kiến thức, kỹ năng và phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.

Để đưa văn hóa đọc phát triển lên một tầm cao mới, ngày 4/11/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1862/QĐ-TTg về việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Theo đó, quyết định tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam vào ngày 21/4 hàng năm trên toàn quốc, tiếp tục khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức; góp phần xây dựng xã hội học tập. Đồng thời tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản, in, phát hành, thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam.

Ngày 10/4/2023 vừa qua, tại trường THPT Nguyễn Hữu Tiến đã tổ chức buổi sinh hoạt dưới cờ nhằm hưởng ứng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai 21/4/2023.
Hưởng ứng ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam lần thứ 2 (21/4/2023)Quang cảnh tại sân trường và thành phần tham dự.
Hưởng ứng ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam lần thứ 2 (21/4/2023)
Hưởng ứng ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam lần thứ 2 (21/4/2023)Em Đặng Thanh Diệu, lớp 11B06 đại diện cho nhóm cộng tác viên thư viện truyền cảm hứng để bạn đọc yêu thích việc đọc sách.
Hưởng ứng ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam lần thứ 2 (21/4/2023)Phỏng vấn các em học sinh về việc đọc sách hiệu quả.
Hưởng ứng ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam lần thứ 2 (21/4/2023)

Hưởng ứng ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam lần thứ 2 (21/4/2023)Các em học sinh trao đổi một số kinh nghiệm về cách đọc sách hiệu quả.
Hưởng ứng ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam lần thứ 2 (21/4/2023)
Hưởng ứng ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam lần thứ 2 (21/4/2023)
Hưởng ứng ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam lần thứ 2 (21/4/2023)
Hưởng ứng ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam lần thứ 2 (21/4/2023)Khen thưởng học sinh thường xuyên đọc sách tại thư viện.

Tin Liên Quan

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267