Hướng dẫn tạo bài kiểm tra trong khóa học trên VNPT LMS

Trước khi kéo xuống dưới xem video hướng dẫn thì thầy/cô lưu ý chỗ này trước:
Click vào đây để tải file mẫu đề trắc nghiệm và chuẩn bị trước 1 file word đề trắc nghiệm làm theo mẫu giống trong file mẫu.
Khi video hướng dẫn tới bước giống hình bên dưới thì thầy/cô làm các thao tác bổ sung sau:
_ Tên cuộc thi: phải có môn và lớp. vd: Kiểm tra 15p môn Toán – Lớp 10C01
_ Ở phần “Thời gian tổ chức thi” thầy/cô chon “Có giới hạn” rồi chọn Thời gian bắt đầu và Thời gian kết thúc
_ Phần Chặn truy cập sau(phút): nếu nhập 5 thì hs vào trễ quá 5 phút sẽ ko được làm kiểm tra. Nhập 0 là không giới hạn thời gian vào trễ.
_ Phần Barem điểm trắc nghiệm thầy cô có thể nhập điểm cho mỗi câu theo ý mình. Như hình bên dưới thì cho điểm mỗi câu là 0.25

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267