HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC; CAO ĐẲNG NGÀNH GDMN VÀ ĐIỀU CHỈNH SAI SÓT THÔNG TIN THÍ SINH

B1: Click vào đây để tải phiếu điều chỉnh

B2:

 • Thí sinh có nhu cầu: cập nhật thông tin cá nhân; điều chỉnh tăng nguyện vọng; thay đổi ưu tiên trong tuyển sinh thì yêu cầu thí sinh ghi đầy đủ thông tin vào phiếu hoặc gõ tay vào file rồi lưu phiếu thành file ảnh hoặc PDF (tên file theo cấu trúc: sbd_hoten_lop).
 • Trường hợp không thể in có thể viết tay theo đúng mẫu của phiếu điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng và ký tên bên dưới rồi chụp hình lại.

B3:

 • Nếu thí sinh có nguyện vọng tăng số nguyện vọng thì phải chuyển tiền tương ứng với số nguyện vọng muốn thêm về số tài khoản: 060008126715, chủ tài khoản: Nguyễn Văn Phước, ngân hàng Sacombank, nội dung chuyển tiền ghi họ tên đầy đủ của học sinh, lớp, người thụ hưởng Nguyễn Văn Phước. Sau đó lưu lại hóa đơn chuyển tiền.

B4:

 • Chuyển phiếu đăng ký thay đổi, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng và điều chỉnh thông tin đến địa chỉ email vanphuoc19611961@gmail.com.
 • Sau khi chuyển phiếu và biên lai chuyển tiền, thí sinh gọi điện thoại đến số 0384867927 (thầy Phước) thông báo và xác nhận về việc đã gửi phiếu, biên lai chuyển tiền.
 • Nội dung của email bao gồm các thông tin sau:
 • Tiêu đề email phải có cấu trúc sau: SBD_HoTen_Lop xin thay đổi Nguyện vọng.
 • Nội dung email:
  1. ghi rõ là xin điều chỉnh thông tin hay thay đổi bổ sung nguyện vọng.
  2. Thông tin liên hệ: số điện thoại của thí sinh.
  3. Số lượng nguyện vọng tăng thêm.
  4. Số tiền đã chuyển cho đơn vị.
 • Đính kèm các tập tin sau:
  1. Phiếu số 1, số 2, phiếu điều chỉnh bổ sung nguyện vọng đăng
  2. Biên lai chuyển tiền

B5:

 • Điểm tiếp nhận khi nhận được email cần kiểm tra các thông tin của B4 có đầy đủ và đúng yêu cầu chưa. Điểm tiếp nhận xác nhận đã nhận thông tin thay đổi của thí sinh bằng cách trả lời thư điên tử cho thí sinh. Trường hợp thí sinh làm chưa đúng thì thông báo cho học sinh là email không hợp lệ và yêu cầu học sinh gởi lại bằng hình thức gọi điện thoại hoặc gửi thư điện tử cho thí sinh. Lưu lại tất cả các email làm việc với thí sinh, có thể nhờ GVCN thông báo với học sinh để học sinh tiến hành gởi lại. Tuyệt đối không xóa email tránh tình trạng sau này không có minh chứng để trả lời phụ huynh học sinh.
 • Sau khi học sinh gởi lại email chính xác. Tiến hành điều chỉnh theo phiếu đăng ký của học sinh. Sau đó in phiếu xác nhận thông tin dưới dạng tập tin PDF với nội dung SBD_HoTen_Lop_NgayDieuChinh và lưu trữ cẩn thận. VD: 0200001_NguyenVanA_9A1_28082021.
 • Sau đó tiến hành gởi email trả lời cho học sinh đã điều chỉnh đồng thời đính kèm file PDF xác nhận.
 • Yêu cầu GVCN liên hệ học sinh kiểm tra việc điều chỉnh đã chính xác hay chưa; yêu cầu học sinh xác nhận đồng ý với giáo viên chủ nhiệm và gởi email xác nhận đồng ý nội dung thay đổi là đúng theo nguyện vọng của tôi (thí sinh)

Lưu ý: Tất cả các trường hợp điều chỉnh cần phải có xác nhận của học sinh như email hay tin nhắn đảm bảo học sinh và phụ huynh đã đồng ý với thay đổi của điểm tiếp nhận. Để sau này có vấn đề khiếu nại thì có thể đem minh chứng ra để so dò và đối chiếu.

Tin Liên Quan

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267