Họp mặt gia đình nhà giáo lần 10 năm 2018

Chiều ngày 10/02/2018 (25 Tết Mậu Tuất), Trường Thpt Nguyễn Hữu Tiến họp mặt gia đình nhà giáo lần 10 năm 2018

Họp mặt gia đình nhà giáo lần 10 năm 2018

Một số hình ảnh trong buổi hợp măt:

 

HMGD 1

 

HMGD 2

 

HMGD 3

 

HMGD 4

 

HMGD 5

 

HMGD 6

 

HMGD 7

 

HMGD 8

 

HMGD 9

 

HMGD 10

 

HMGD 11

 

HMGD 12

 

HMGD 13

 

HMGD 14

 

Tin Liên Quan

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267