Hội thi làm và bắn tên lửa nước

Sáng 26/10/2020 tại sân trường THPT Nguyễn Hữu Tiến đã diễn ra sự kiện ‘Bắn tên lửa nước thường niên’ với sự tham gia của học sinh toàn trường.
Sau đây là một số hình ảnh:
Thi bắn tên lửa nước
Thi bắn tên lửa nước
Thi bắn tên lửa nước
Thi bắn tên lửa nước
Thi bắn tên lửa nước
Thi bắn tên lửa nước
Thi bắn tên lửa nước
Thi bắn tên lửa nước
Thi bắn tên lửa nước
Thi bắn tên lửa nước
Thi bắn tên lửa nước
Thi bắn tên lửa nước
Thi bắn tên lửa nước
Thi bắn tên lửa nước
Thi bắn tên lửa nước
Thi bắn tên lửa nước
Thi bắn tên lửa nước
Thi bắn tên lửa nước
Thi bắn tên lửa nước
Thi bắn tên lửa nước
Thi bắn tên lửa nước
Thi bắn tên lửa nước

Tin Liên Quan

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267