Hội thi Duyên dáng áo dài lần thứ 5 – Năm 2021

Sáng thứ hai ngày 29/3/2021, trường THPT Nguyễn Hữu Tiến đã tổ chức Hội thi duyên dáng áo dài lần 5 với chủ đề “Gửi thời thanh xuân”.
Một số hình ảnh:
Thi áo dài
Thi áo dài
Thi áo dài
Thi áo dài
Thi áo dài
Thi áo dài
Thi áo dài
Thi áo dài
Thi áo dài
Thi áo dài
Thi áo dài
Thi áo dài
Thi áo dài
Thi áo dài
Thi áo dài
Thi áo dài
Thi áo dài
Thi áo dài
Thi áo dài
Thi áo dài
Thi áo dài
Thi áo dài
Thi áo dài
Thi áo dài
Thi áo dài
Thi áo dài
Thi áo dài
Thi áo dài
Thi áo dài
Thi áo dài
Thi áo dài
Thi áo dài
Thi áo dài
Thi áo dài
Thi áo dài
Thi áo dài
Thi áo dài
Thi áo dài
Thi áo dài
Thi áo dài
Thi áo dài

Video Thi duyên dáng áo dài

Tin Liên Quan

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267