Hội thảo tổng quan chương trình giáo dục phổ thông 2018

Sáng thứ ba ngày 23/8/2022, trường THPT Nguyễn Hữu Tiến đã tổ chức buổi hội thảo tổng quan chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Một số hình ảnh hoạt động của buổi hội thảo:

Hội thảo CTGDPT2018

Thầy Trần Trung Quân Phó hiệu trưởng báo cáo tham luận hội thảo chuyên môn năm học 2022-2023


Hội thảo CTGDPT2018

Cô Đặng Thị Hoàng Mai Giáo viên Ngữ văn báo cáo tham luận về công tác chủ nhiệm.

Hội thảo CTGDPT2018

Thầy Lê Võ Công đại diện Tổ Ngoại ngữ báo cáo tham luận về chuyên đề môn Ngoại ngữ.

Hội thảo CTGDPT2018

Cô Nguyễn Ngọc Vũ đại diện Tổ Giám thị báo cáo tham luận về công tác giám thị.

 

Hội thảo CTGDPT2018

Thầy Cô lắng nghe và đóng góp ý kiến trong buổi hội thảo.

Hội thảo CTGDPT2018

Cô Nguyễn Thị Hồng Hạnh Phó hiệu trưởng trả lời ý kiến thầy cô và kết luận hội thảo.

Tin Liên Quan

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267