Hội nghị CBCCVC 2020-2021

Sáng ngày 24/10/2020, Trường Thpt Nguyễn Hữu Tiến tổ chức HN CBCCVC Năm học 2020-2021.
HN CBCCVC đã thông qua Kế hoạch năm học 2020-2021 của nhà trường. Hội nghị còn bàn bạc về việc thực hiện tốt nội quy cơ quan, Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế chi tiêu nội bộ, công tác thi đua. Hội nghị CBCCVC đầu năm học đã đề ra nghị quyêt với sự đồng thuận cao của tập thể Hội đồng sư phạm. Hy vọng năm học 2020-2021 sẽ mang lại luồng sinh khí mới và kết quả tốt đẹp cho nhà trường.
Sau đây là một số hình ảnh:
Hội nghị CBCCVC
Hội nghị CBCCVC
Hội nghị CBCCVC
Hội nghị CBCCVC
Hội nghị CBCCVC
Hội nghị CBCCVC
Hội nghị CBCCVC
Hội nghị CBCCVC
Hội nghị CBCCVC
Hội nghị CBCCVC
Hội nghị CBCCVC
Hội nghị CBCCVC
Hội nghị CBCCVC
Hội nghị CBCCVC
Hội nghị CBCCVC
Hội nghị CBCCVC
Hội nghị CBCCVC
Hội nghị CBCCVC
Hội nghị CBCCVC
Hội nghị CBCCVC
Hội nghị CBCCVC
Hội nghị CBCCVC
Hội nghị CBCCVC
Hội nghị CBCCVC
Hội nghị CBCCVC
Hội nghị CBCCVC
Hội nghị CBCCVC
Hội nghị CBCCVC
Hội nghị CBCCVC
Hội nghị CBCCVC
Hội nghị CBCCVC
Hội nghị CBCCVC
Hội nghị CBCCVC
Hội nghị CBCCVC
Hội nghị CBCCVC
Hội nghị CBCCVC
Hội nghị CBCCVC
Hội nghị CBCCVC

Tin Liên Quan

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267