Học sinh khối 10 tham gia ngoại khóa

Học sinh khối 10 tham gia ngoại khóa ngày 14/10/2017 tại Long Hải.

Học sinh khối 10 tham gia ngoại khóa

Ngoại khoa 1

 

Ngoại khoa 2

 

Ngoại khoa 3

 

Ngoại khoa 4

 

Ngoại khoa 6

 

Ngoại khoa 7

 

Ngoại khoa 8

 

Ngoại khoa 9

 

Ngoại khoa 10

 

Ngoại khoa 11

 

Ngoại khoa 12

 

Ngoại khoa 13

 

Ngoại khoa 14

 

Ngoại khoa 15

 

Ngoại khoa 16

 

Ngoại khoa 17

 

Ngoại khoa 18

 

Ngoại khoa 19

 

Ngoại khoa 20

 

Ngoại khoa 21

 

Ngoại khoa 22

 

Ngoại khoa 23

 

Ngoại khoa 24

 

Tin Liên Quan

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267