Hoạt động thi tìm hiểu tiểu sử Nguyễn Hữu Tiến

Như thông lệ hằng năm, cứ vào thời điểm này thì trường THPT Nguyễn Hữu Tiến sẽ tổ chức một cuộc thi mang tên ‘Tìm hiểu tiểu sử Nguyễn Hữu Tiến’ để kỉ niệm 78 năm ngày mất của đồng chí Nguyễn Hữu Tiến (28.8.1941 – 28.8.2019).

Hoạt động thi tìm hiểu tiểu sử Nguyễn Hữu Tiến

Cuộc thi diễn ra vào sáng thứ hai ngày 26.8.2019 với sự tham gia của các khối lớp.

Sau đây là một số hình ảnh của cuộc thi:

  Thi tìm hiểu tiểu sử NHT   Thi tìm hiểu tiểu sử NHT   Thi tìm hiểu tiểu sử NHT   Thi tìm hiểu tiểu sử NHT   Thi tìm hiểu tiểu sử NHT   Thi tìm hiểu tiểu sử NHT   Thi tìm hiểu tiểu sử NHT   Thi tìm hiểu tiểu sử NHT

Tin Liên Quan

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267