Hoạt động ngoài giờ lên lớp mẫu

Sáng thứ hai ngày 5/4/2021, cô Hoàng Mai cùng với lớp 12A05 đã tổ chức buổi ngoài giờ lên lớp mẫu tại phòng hội trường của trường THPT Nguyễn Hữu Tiến.
Một số hình ảnh:
NGLL mẫu 12A05
NGLL mẫu 12A05
NGLL mẫu 12A05
NGLL mẫu 12A05
NGLL mẫu 12A05
NGLL mẫu 12A05
NGLL mẫu 12A05
NGLL mẫu 12A05
NGLL mẫu 12A05
NGLL mẫu 12A05
NGLL mẫu 12A05
NGLL mẫu 12A05

Tin Liên Quan

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267