Hoạt động ngoài giờ lên lớp mẫu

Sáng thứ hai ngày 7/12/2020, trường THPT Nguyễn Hữu Tiến đã tổ chức buổi ngoài giờ lên lớp mẫu tại phòng hội trường.
Một số hình ảnh:
Hoạt động NGLL-GDQP
Hoạt động NGLL-GDQP
Hoạt động NGLL-GDQP
Hoạt động NGLL-GDQP
Hoạt động NGLL-GDQP
Hoạt động NGLL-GDQP
Hoạt động NGLL-GDQP
Hoạt động NGLL-GDQP
Hoạt động NGLL-GDQP
Hoạt động NGLL-GDQP
Hoạt động NGLL-GDQP

Tin Liên Quan

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267