Hoạt động chào mừng ngày quốc tế phụ nữ

Một số hình ảnh về các hoạt động chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 08/03/2018 của Trường Thpt Nguyễn Hữu Tiến, Hóc Môn, Tphcm.

Hoạt động chào mừng ngày quốc tế phụ nữ

HD 8-3 2

 

HD 8-3 1

 

HD 8-3 3

 

HD 8-3 4

 

HD 8-3 5

 

HD 8-3 6

 

HD 8-3 7

 

HD 8-3 8

 

HD 8-3 9

 

HD 8-3 10

 

HD 8-3 11

 

HD 8-3 12

 

HD 8-3 13

 

HD 8-3 14

 

HD 8-3 15

 

Tin Liên Quan

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267