Hình ảnh tri ân thầy PHT Dương Năm nghỉ hưu

HÌNH ẢNH TRI ÂN THẦY PHT DƯƠNG NĂM NGHỈ HƯU CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU TIẾN

Hình ảnh tri ân thầy PHT Dương Năm nghỉ hưu

Thay Nam 1

 

Thay Nam 2

 

Thay Nam 3

 

Thay Nam 4

 

Thay Nam 5

 

Thay Nam 6

 

Thay Nam 7

 

Thay Nam 8

 

Thay Nam 9

 

Tin Liên Quan

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267