Dự án vườn trường: Từ lý thuyết sang thực hành ngoài lớp học.

Năm học 2017-2018, trường THPT Nguyễn Hữu Tiến làm thêm nhà lưới.

Dự án vườn trường: Từ lý thuyết sang thực hành ngoài lớp học.

Học sinh khối 11 của trường Thpt Nguyễn Hữu Tiến nhiều năm qua đã có những trải nghiệm thú vị trong học môn trồng trọt.

Năm học 2017-2018, trường làm thêm nhà lưới để ngoài việc trồng rau mầm, học sinh còn được giáo viên hướng dẫn trồng rau sạch.

Sau đây là một số hình ảnh:

 

Vuon truong 1

 

Vuon truong 2

 

Vuon truong 3

 

Vuon truong 4

 

Vuon truong 5

 

Vuon truong 6

 

Vuon truong 7

 

Vuon truong 8

 

Vuon truong 9

 

Vuon truong 10

 

Vuon truong 11

 

Vuon truong 12

 

Vuon truong 13

 

Vuon truong 14

 

Vuon truong 15

 

Vuon truong 16

 

Vuon truong 17

 

Vuon truong 18

 

Vuon truong 19

 

Tin Liên Quan

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267