Danh sách học sinh lớp 10 năm học 2023 – 2024

☘️Danh sách Học sinh lớp 10 năm học 2023 – 2024☘️
Lưu ý: Lớp học theo tổ hợp môn lựa chọn
10C01, 10C2: Tổ hợp 1
10C03, 10C04, 10C05, 10C06: Tổ hợp 2
10C07, 10C08, 10C09: Tổ hợp 3
10C10: Tổ hợp 4
10C11, 10C12: Tổ hợp 5

Nhấn vào link để xem danh sách học sinh lớp 10 năm học 2023 – 2024

Tin Liên Quan

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267