Danh sách điểm KT cuối HK1

Click vào các tiêu đề bên dưới để xem và tải ds điểm:

Toán 10-11    Văn 10-11    Anh 10-11

Lý 10-11    Hóa 10-11

Toán 12    Văn 12    Anh 12    Lý 12    Hóa 12

Sinh 12    Sử 12    Địa 12    CD 12

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267