Danh sách các lớp 10 năm học 2021-2022

Click vào đây để xem danh sách lớp 10 (file pdf)

Click vào đây để xem danh sách cập nhật và bổ sung thêm.

Lưu ý: Học sinh phải đổi tên zalo thành họ tên đầy đủ trước khi tham gia nhóm zalo của trường. Học sinh vào xem danh sách lớp ở trên để biết mình học lớp nào rồi tham gia vào nhóm zalo tương ứng. Sau khi tham gia thì phải đợi giáo viên chủ nhiệm duyệt rồi mới vào được.
Dưới đây là danh sách link các nhóm zalo
Click chọn lớp muốn tham gia nhóm Zalo
10C01 10C02  10C03 10C04  10C05  10C06  10C07  10C08  10C09  10C10 10C11 10C12

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267